Välkommen till Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

SLN

Välkommen

SLN välkomnar alla som i sin yrkesutövning har ansvar för barn och ungdomar och vill verka för att deras uppväxt skall göra egna val. Missbruk omintetgör detta och är ett hot mot demokratin, mot solidariteten och mot samhället. SLNs främsta målsättning bli drogfri. SLN är en frivilligorganisation som verkar för ett fritt och demokratiskt samhälle. Detta förutsätter att innevånarna är fria att är att skapa ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Läs mer om detta under fliken organisation.

Kongress 2014

Under den stundande våren förbereder förbundsstyrelsen för Kongressen 4-6 April i Köping. Du kan hitta all information under fliken Kongress. Om du har några frågor, kontakta gärna någon av oss i förbundsstyrelsen.