Välkommen till Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

SLN

Välkommen

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) välkomnar alla som i sin yrkesutövning har ansvar för barn och ungdomar och vill verka för att barn tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol och andra droger. SLN är en religiöst och politiskt obunden frivilligorganisation som arbetar för ett fritt och demokratiskt samhälle och för internationell förståelse. SLN förmedlar kunskaper och verktyg till dem som arbetar med barn och unga och erbjuder möjligheter till kontakt och gemenskap. SLN verkar också för att politiska beslut fattas som leder till att barn får växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger. Läs mer om detta under fliken organisation.

Kongress 2014

Årets kongress är nu förbi. Om du vill läsa handlingarna igen så finns det fortfarande under rubriken Kongress. Där kan du också hitta årets kongressuttalande.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20